"Чисти санитарни помещения в учебните заведения. Предизвикателство или грижа за детското здраве. "


„Проектът Чисти санитарни помещения. Предизвикателство или грижа за детското здраве - се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Проектът дава възможност на засегнатите страни – родители, педагози, медицински специалисти, представители на институциите не само да изкажат и споделят своя опит, виждане и мнение по отношение на санитарите помещения в учебните заведения, но да вземат активна позиция.Те – засегнатите страни ще имат възможност да изработят текст към нормативна наредба, който да представят на вниманието на власт имащите за припознаване и бъдещо прилагане.

Проектът ще се проведе в рамките на шест месеца от месец юни до месец декември 2015 година.

Повече информация за Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., можете да видите на:www.ngogrants.bg.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram