Промени в Наредба за медицинската експертиза

Изпратено е поредно писмо до МЗ с искане да бъдат направени промени и по конкретно да бъде разделен процента на инвалидност съобразно стойностите на креатинин на възрастни и деца.

Няма как креатинин от 200 мл да се третира еднакво за дете и за възрастен. Защо?

Защото оказва различно въздействие върху организма на детето и организма на възрастен..

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram